8 czerwca 2017

Ideą Konferencji jako poważnego spotkania naukowego jest zebranie przy jednym stole dyskusyjnym teoretyków i praktyków, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, jak i przedstawicieli całego środowiska medycznego.

Archiwum »